chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

TRANG CHỦ
Giới Thiệu | Thư Ngỏ


Chào mừng các Quý vị đang truy cập trang tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa.

Phổ biến thông tin thống kê là một trong những chức năng quan trọng của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà. Trong những năm qua, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà đã phổ biến thông tin thống kê đến các đối tượng sử dụng thông tin ở trong và ngoài tỉnh dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong những hình thức phổ biến thông tin rộng rãi là trang tin điện tử đã được Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà áp dụng thử nghiệm. Với những kết quả tích cực qua thử nghiệm và sự hưởng ứng, khích lệ của nhiều đối tượng sử dụng, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà đã hoàn thiện, nâng cấp và cho ra mắt trang tin điện tử thống kê trên mạng internet nhằm phục vụ tốt hơn và rộng rãi hơn mọi đối tượng sử dụng.

Với trang tin điện tử thống kê, các Quý vị có thể dễ dàng tiếp cận nhiều thông tin hữu ích, bao gồm:

   + Số liệu thống kê chủ yếu về tình hình kinh tế- xã hội hàng tháng,

   + Số liệu thống kê kinh tế- xã hội hàng năm

   + Giới thiệu về kết quả các cuộc điều tra thống kê đã được tiến hành,

   + Giới thiệu các sản phẩm thống kê và cách tiếp cận,

   + Giới thiệu các phương pháp thống kê đang áp dụng,

   + Các hoạt động thống kê trong nước và quốc tế,

   + Và nhiều thông tin khác.

Những ý kiến đóng góp, phê bình và kiến nghị của Quý vị về thông tin thống kê và nội dung, hình thức của trang tin điện tử thống kê là sự cổ vũ và căn cứ để Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà hoàn thiện, cải tiến và nâng cấp thông tin thống kê và trang tin điện tử thống kê nhằm phục vụ tốt hơn, có hiệu quả hơn mọi đối tượng sử dụng.

Cảm ơn các Quý vị đã truy cập trang tin điện tử thống kê.THÔNG TIN MỚI

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE