Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THỐNG KÊ LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
Trang thông tin:Lượt người truy cập:
Các sản phẩm thông tin thống kê
Lịch công bố sản phẩm thông tin thống kê 3282
Các sản phẩm thông tin thống kê đã phát hành 33710
Chế độ báo cáo tài chính
Chế độ báo cáo tài chính 5337
Chế độ báo cáo thống kê
Chế độ báo cáo 10762
Chế độ thông tin báo cáo
Chế độ thông tin báo cáo Chính phủ 3666
Chế độ thông tin báo cáo UBND 8085
Điều tra thống kê
Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Lao động việc làm 9008
Khảo sát mức sống dân cư 4239
Thương mại, Du lịch và Giá cả 12874
Nông lâm nghiệp thủy sản 2995
Công nghiệp và Xây dựng 7209
Điều tra khác 4924
Tin tức - Sự kiện
Tin tức, Sự kiện 44024
Tình hình kinh tế xã hội
Nông lâm nghiệp và Thủy sản 13667
Sản xuất Công nghiệp 11632
Đầu tư - Xây dựng 14586
Thương mại - Dịch vụ - Giá cả 11719
Vận tải - Bưu chính - Viễn thông 7597
Tài chính ngân hàng 7452
Văn hóa xã hội 9727
Tổng điều tra thống kê
Dân số nhà ở 6180
Cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp 3551
Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 4086
Văn bản pháp lý
Luật 4039
Nghị định 3520
Quyết định 6058
Chỉ thị 2965
Thông tư 2472

THÔNG TIN MỚI

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

GIÁ VÀNG SJC
ĐVT: ngàn đồng/lượng
Giá mua vào Giá bán ra
Label Label
Cập nhật vào lúc Label
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
ĐVT: đồng
Mã NT Giá mua Giá bán
LabelLabelLabel
Cập nhật vào lúc Label
 LIÊN KẾT WEBSITE