chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ GIÁ CẢ
Điều tra thống kê | Thương mại, Du lịch và Giá cả
Tìm tin tức theo năm:

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2013
Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2013 nhằm thu thập thông tin Thống kê về sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên phạm vi cả nước.
Xem chi tiết

Cục Thống kê Khánh Hòa tổ chức triển khai cuộc Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013
Sáng ngày 22/7/2013, Cục Thống kê tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 cho hơn 80 cán bộ kế toán, thống kê, lễ tân của các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết

Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013
Ngày 25 tháng 6 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 và Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013.
Xem chi tiết

Điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước
Điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm thu thập thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ (thu, chi về dịch vụ với nước ngoài) của các doanh nghiệp ngoài nhà nước phục vụ cho việc tổng hợp số liệu xuất, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam
Xem chi tiết

THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE