chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Chế độ báo cáo thống kê | Chế độ báo cáo thống kê
Tìm tin tức theo năm:

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/3/2010, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 Xem trực tuyến danh sách biểu mẫu Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp
Xem chi tiết

Chế độ báo cáo cơ sở áp dụng cho Doanh nghiệp
Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Quyết định 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 Xem trực tuyến danh sách biểu mẫu Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở
Xem chi tiết

Chế độ báo cáo Thống kê Tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành
Thi hành Luật Thống kê và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê, ngày 15/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành.
Xem chi tiết

THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE