chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành
Tìm tin tức theo năm:

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Xem chi tiết

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua và danh hiệu thi đua năm 2020
Xem chi tiết

Huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Xem chi tiết

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2019
Thực hiện các Quyết định số 1181/QĐ-TCTK ngày 07/8/2017 và Quyết định 570/QĐ-TCTK ngày 25/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành các phương án điều tra Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Cục Thống kê Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản cho các Chi cục Thống kê cấp huyện
Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Xem chi tiết

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa
Sáng ngày 25 tháng 01 năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019
Xem chi tiết

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành công đoàn, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Các đồng chí công chức và người lao động cơ quan Cục.
Xem chi tiết

Hội thao Khối các cơ quan Tổng hợp năm 2018
Trong 2 ngày 24-25 tháng 8 năm 2018, Khối các cơ quan Tổng hợp tổ chức Hội thao nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, người lao động Khối các cơ quan Tổng hợp và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018
Xem chi tiết

Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Thống kê giá về việc triển khai điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI) giai đoạn 3 tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, ngày 30 tháng 5 năm 2018 Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Vụ Thống kê giá tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra giá tiêu dùng cho giám sát viên và điều tra viên tại các Chi cục Thống kê được chọn điều tra.
Xem chi tiết

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018
Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TCTK ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê “Về việc điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ”, ngày 25 tháng 5 năm 2018 Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho thống kê, kế toán của các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ được chọn mẫu điều tra trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết

THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE