chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CỤC THỐNG KÊ KHÁNH HÒA TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC “CẤP CỨU KỊP THỜI – HẠNH PHÚC TRỌN ĐỜI”.
Tin tức - Sự kiện | Hoạt động phổ biến pháp luật

Thực hiện Công văn số 128/BATGT ngày 05/6/2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2013 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sáng ngày 15/7/2013, Cục Thống kê Khánh Hòa tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức “Cấp cứu kịp thời – Hạnh phúc trọn đời”. Tham dự buổi tuyên truyền có lãnh đạo cơ quan Cục và cán bộ công chức cơ quan Cục, Trung tâm đào tạo cán bộ và tư liệu thống kê.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ công chức và đoàn viên thanh niên cơ quan Cục Thống kê đã được ông Đặng Văn Điệp cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phổ biến kiến thức “Cấp cứu kịp thời – Hạnh phúc trọn đời” cho lực lượng cán bộ công chức và đoàn viên thanh niên, thông qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, trật tự an toàn của cán bộ công chức và đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông, nhận thức được hậu quả và hệ lụy của tai nạn giao thông đồng thời nắm vững một số kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản khi cấp cứu người bị tai nạn giao thông, nhằm hạn chế tai nạn giao thông, giảm thiểu thương vong cho người bị nạn và cho cộng đồng, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE