chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Tin tức - Sự kiện | Hoạt động phổ biến pháp luật

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 – 31/12/2015) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (2010 – 2015) của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Kế hoạch và Đầu tư.

 Cuộc vận động nhằm tạo không khí hăng hái, phấn khởi, nâng cao lòng yêu ngành, yêu nghề trong cán bộ, công chức, viến chức ngành Kế hoạch và Đầu tư; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 – 31/12/2015) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (2010 – 2015).

 Qua cuộc vận động này chọn ra những ca khúc có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật để tuyên truyền, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Kế hoạch và Đầu tư qua 70 năm xây dựng và phát triển..

Kế hoạch số 8649/KH-BKHĐT ngày 14/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Kế hoạch và Đầu tư”Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE