chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
Tin tức - Sự kiện | Hoạt động phổ biến pháp luật

Ngày 31/3/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định 229/QĐ-TCTK về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật Thống kê (sửa đổi). Cục Thống kê Khánh Hòa đăng tải nội dung tuyên truyền về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi):

MỘT SỐ BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ
DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)


LỊCH TUYÊN TRUYỀN
DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)

TT

Bài viết, tin, phóng sự

Đơn vị
thực hiện
Chương trình,
thời gian

1

Tọa đàm (35 phút): Dự thảo luật Thống kê (sửa đổi): Kỳ vọng mới

Truyền hình Quốc hội

Chương trình  “Từ nghị trường đến cuộc sống” lúc 16h45’ ngày 31/10/2015

2

Luật TK (sửa đổi)

Truyền hình Thông tấn xã

Thời sự 20h ngày 01/11/2015

3

Nâng cao chất lượng thống kê đáp ứng tiến trình hội nhập

Truyền hình Nhân dân

Bản tin trưa ngày 20/10/2015

4

Hợp tác khai thác dữ liệu hồ sơ hành chính

Truyền hình Nhân dân

Bản tin trưa và bản tin tối ( 18h) ngày 30/10/2015

5

Tọa đàm về điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

Truyền hình Nhân dân

18h30’ ngày 3/11/2015

6

Khai thác dữ liệu hồ sơ hành chính, điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)( thời lượng 30’)

Truyền hình Việt Nam (VTV1)

Chương trình Chính sách và cuộc sống: 8h30’ sáng 25/10/2015;
phát lại 16h30’ ngày 27/10/2015

7

Phóng sự về khai thác dữ liệu hồ sơ hành chính

Truyền hình Việt Nam (VTV1)

(Dự kiến) Thời sự 19h ngày 01/11/2015 hoặc 02/11/2015

8

Phóng sự “Nâng cao chất lượng thông tin thống kê”

Truyền hình Việt Nam (VTV4)

Bản tin 12h ngày 04/11/2015

9

Mô hình thống kê trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

Báo Đại biểu Nhân dân

Ngày 18/10/2015 (mục Pháp luật)

10

Bài phỏng vấn Tổng cục trưởng TCTK về Luật thống kê (sửa đổi) v nâng cao chất lượng thông tin thống kê

Báo Đại biểu Nhân dân

Ngày 28/10/2015 (mục Pháp luật)

11

Sẽ điều chỉnh hoạt động thống kê ngoài nhà nước

Báo Lao động

Ngày 19/10/2015

12

Những điểm mới của dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

Báo Diễn đàn doanh nghiệp

Ngày 19/10/2015

13

Điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

Báo Pháp luật Việt nam

Ngày 21/10/2015

14

Hoàn thiện những điểm trống trong Luật Thống kê (sửa đổi)

Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 21/10/2015

15

Khắc phục bất cập trong thống kê - Kỳ vọng Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) 2015

Thời báo kinh tế Việt Nam

Ngày 22/10/2015

16

Những điểm mới của dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

Báo Nhân Dân

Ngày 22/10/2015
Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE