chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

UBND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT THỐNG KÊ
Tin tức - Sự kiện | Hoạt động phổ biến pháp luật

UBND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT THỐNG KÊ

Sáng ngày 30/11/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê tại Trung tâm Hội nghị Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, Nha Trang), với sự phối hợp của Cục Thống kê và Sở Tư pháp tỉnh cho hơn 200 đại biểu là Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu Luật Thống kê năm 2015, sau hơn 10 năm thi hành Luật Thống kê năm 2003 đã bộc lộ những hạn chế, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Công tác thống kê ngày càng quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, công tác hoạch định chính sách, để nâng tầm công tác thống kê trong thời gian đến, Quốc hội đã sửa đổi và ban hành Luật Thống kê 2015 gồm có 9 chương, 72 điều tăng 30 điều so với Luật Thống kê năm 2003. Trong đó bổ sung 2 chương mới là Chương V: Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước và Chương VIII: Hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước; bỏ Chương khen thưởng và xử lý vi phạm của Luật thống kê năm 2003.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE