chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THỜI ĐIỂM 01/4/2018
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TCTK ngày 02/3/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 (viết gọn là điều tra BDDS 2018) và Phương án điều tra kèm theo, trong các ngày 23, 24, 26 và 27 tháng 4 năm 2018 Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên, giám sát viên địa bàn tham gia điều tra.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Lê Thị Trúc Phương – Phó cục trưởng phụ trách Cục Thống kê Khánh Hòa; lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo phòng Thanh tra Thống kê cùng các điều tra viên tham gia điều tra BDDS 2018.

Điều tra BDDS 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu tiến hành trên phạm vi cả nước được thực hiện nhằm mục đích: (1) Thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về số dân, tình hình biến động dân số và mức độ sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ); (2) Làm cơ sở tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và KHHGĐ phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình và lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và KHHGĐ; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số và KHHGĐ, đáp ứng yêu cầu trong nước và so sánh quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Lê Thị Trúc Phương đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra; yêu cầu các học viên chú ý lắng nghe giảng viên trình bày để nắm bắt được những điểm mới, những vấn đề trọng tâm, dễ sai sót, thực hiện tốt việc thu thập thông tin, giảm sai số đến mức thấp nhất.

Hội nghị đã nghe giảng viên của phòng Thống kê Dân số - Văn xã trình bày Phương án điều tra, phiếu điều tra, kỹ năng phỏng vấn và kế hoạch triển khai điều tra tại địa bàn. Điểm đặt biệt trong điều tra BDDS 2018 là điều tra viên thực hiện thu thập thông tin theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp trên Phiếu điều tra điện tử (Phiếu điều tra CAPI – Computer Assisted Personal Interview) được cài đặt trong máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên.

Kết quả của cuộc điều tra là cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và KHHGĐ; giúp các cấp, các ngành có thông tin để đánh giá  tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Một số hình ảnh tại Hội nghịCác bài mới nhất
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua và danh hiệu thi đua năm 2020
Huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Hội thao Khối các cơ quan Tổng hợp năm 2018
Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018


THÔNG TIN MỚI

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE