chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ NĂM 2018
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TCTK ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê “Về việc điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ” và Phương án điều tra kèm theo, ngày 25 tháng 5 năm 2018 Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho thống kê, kế toán của các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ được chọn mẫu điều tra trên địa bàn tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Trung Viên – Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, cùng với các điều tra viên là thống kê, kế toán của các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra.

Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụcuộc điều tra được thực hiện tại 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện nhằm mục đích: Thu thập thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ (thu, chi về dịch vụ với nước ngoài) của các doanh nghiệp phục vụ cho việc tổng hợp số liệu xuất, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam, đáp ứng việc tính toán các chỉ tiêu thống kê của hệ thống chỉ tiêu quốc gia, thống kê tài khoản quốc gia, cán cân thanh toán quốc tế; phục vụ nhu cầu thông tin thống kê trong quản lý, hoạch định chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành; nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Lê Trung Viên đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra; yêu cầu các học viên chú ý lắng nghe giảng viên trình bày để nắm bắt được những điểm mới, những vấn đề trọng tâm, dễ sai sót, thực hiện tốt việc ghi phiếu điều tra, thời gian thu thập số liệu.

Hội nghị đã nghe giảng viên của phòng Thống kê Thương mại trình bày Phương án điều tra, phiếu điều tra, những kỹ năng nhận biết thế nào là xuất nhập khẩu hàng hóa, thế nào là xuất nhập khẩu dịch vụ, phân bổ mặt hàng xuất nhập khẩu dịch vụ vào nhóm hàng theo quy định; kế hoạch thực hiện, thời gian gửi báo cáo….

Kết quả của cuộc điều tra là cơ sở để tổng hợp số liệu xuất, nhập khẩu dịch vụ, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia phục vụ nhu cầu thông tin thống kê trong quản lý, hoạch định chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành.


ÔngLê Trung Viên - Phó cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Các bài mới nhất
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua và danh hiệu thi đua năm 2020
Huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Hội thao Khối các cơ quan Tổng hợp năm 2018
Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE