chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA GIÁ TIÊU DÙNG BẰNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG (CAPI)
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Thống kê giá về việc triển khai điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI) giai đoạn 3 tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, ngày 30 tháng 5 năm 2018 Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Vụ Thống kê giá  tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra giá tiêu dùng cho giám sát viên và điều tra viên tại các Chi cục Thống kê được chọn điều tra.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Trung Viên – Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, cùng với Thống kê viên Vụ Thống kê giá, lãnh đạo các Chi cục Thống kê, giám sát viên và điều tra viên các huyện thị xã, thành phố.

Điều tra giá tiêu dùng là cuộc điều tra thường xuyên được tiến hành tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tiến hành bằng giấy để tính ra chỉ số giá tiêu dùng. Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ tiêu thống kê quan trọng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, được thu thập, tổng hợp và công bố hàng tháng nhằm mục đích: (1) Đảm bảo thông tin về giá tiêu dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý điều hành, nghiên cứu và hoạch định chính sách tiền lương, lãi suất ngân hàng, quản lý tài chính, tiền tệ, tính toán sức mua tương đương và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (2) Tính toán một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp theo giá so sánh. (3) Đáp ứng nhu cầu thông tin về biến động giá tiêu dùng của các doanh nghiệp, của người dân và các đối tượng dùng tin khác. Để đáp ứng thời đại công nghệ 4.0, Tổng cục Thống kê từng bước chuyển điều tra giá tiêu dùng từ phương pháp điều tra dùng bằng giấy sang bằng thiết bị di động (CAPI).

Tại Hội nghị đã nghe các đồng chí Vụ Thống kê Giá (Tổng cục Thống kê) hướng dẫn cách cài chương trình, cách điền giá, những kỹ năng nhận biết mặt hàng điều tra, điểm điều tra; kế hoạch thực hiện, thời gian gửi báo cáo.

Sau buổi tập huấn, các điều tra viên đi thực tế tại điểm điều tra tại thành phố Nha Trang để điều tra viên thực hành, nắm chắc nghiệp vụ.

Kết quả của cuộc điều tra là cơ sở để phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá cả chung qua thời gian của các loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân.

Ông Lê Trung Viên - Phó Cục Trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Điều tra viên thực nghiệm sử dụng thiết bị động tại chợ Xóm Mới
Các bài mới nhất
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua và danh hiệu thi đua năm 2020
Huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Hội thao Khối các cơ quan Tổng hợp năm 2018
Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE