chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2018
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

 

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành công đoàn, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Các đồng chí công chức và người lao động cơ quan Cục.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Thống kê; dự thảo “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Cục Thống kê” và “Quy định trách nhiệm và mối liên hệ công tác giữa chính quyền và BCH công đoàn”; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và bầu mới Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết Hội nghị. Tất cả các đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, đồng lòng phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kỷ luật lao động, yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch công tác năm 2019 và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Chính quyền và Công đoàn cơ quan Tổng cục phát động nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018

Quang cảnh Hội nghị

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Ông Lê Trung Viên, Phó Cục trưởng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

Ông Lê Tư sinh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018

 

 Các bài mới nhất
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua và danh hiệu thi đua năm 2020
Huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Hội thao Khối các cơ quan Tổng hợp năm 2018
Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE