chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH KHÁNH HÒA
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thống kê  tỉnh Khánh Hòa

 

Sáng ngày 25 tháng 01 năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Tham dự và Chủ trì Hội nghị có bà Lê Thị Trúc Phương, Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng phụ trách, chủ trì Hội nghị; Ông Lê Trung Viên, Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các Phòng cơ quan Cục Thống kê; Lãnh đạo các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố và cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa;

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác thống kê năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 do bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Cục trưởng phụ trách trình bày;

Ông Lê Trung Viên, Phó Cục trưởng Cục Thống kê phát động thi đua năm 2019. Nhân dịp này, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã công bố và và trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; trao tặng Cờ thi đua cho 02 Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua cho Phòng Tổ chức - Hành chính và Chi cục Thống kê huyện Diên Khánh.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo của Khối thi đua các Phòng cơ quan Cục Thống kê và Khối thi đua các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2019 dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo   Cục Thống kê và toàn thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Cục trưởng phụ trách, Chủ trì Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

 

Ông Lê Trung Viên, Phó Cục trưởng, Phát động phong trào thi đua năm 2019

Bà Lê Thị Trúc Phương trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Ông Lê Trung Viên trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân Khối thi đua các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố

Bà Lê Thị Trúc Phương trao Cờ thi đua cho 02 Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua cho Phòng Tổ chức - Hành chính và Chi cục Thống kê huyện Diên Khánh

 

Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Khối thi đua các Phòng cơ quan Cục Thống kê ký kết giao ước thi đua năm 2019

 

 
Các bài mới nhất
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua và danh hiệu thi đua năm 2020
Huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Hội thao Khối các cơ quan Tổng hợp năm 2018
Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE