chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2019
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành

Thực hiện các Quyết định số 1181/QĐ-TCTK ngày 07/8/2017 và Quyết định 570/QĐ-TCTK ngày 25/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành các phương án điều tra Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Cục Thống kê Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản cho các Chi cục Thống kê cấp huyện.

Đến dự Hội nghị có ông Lê Trung Viên, Phó cục trưởng Cục Thống kê; lãnh đạo, công chức phòng Thống kê Nông nghiệp và lãnh đạo, công chức Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị đã nghe các giảng viên phòng Thống kê Nông nghiệp trình bày 7 phương án điều tra trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó, tập trung đi sâu hướng dẫn những điểm mới, những vấn đề trọng tâm của các phương án đã được Tổng cục Thống kê ký ban hành. Đồng thời, đã hướng dẫn triển khai nội dung và hệ thống các biểu mẫu, chế độ báo cáo tổng hợp, giới thiệu phần mềm điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản...

Phần thảo luận, đã có nhiều ý kiến đóng góp về thời gian báo cáo, nhất là vấn đề về kinh phí điều tra.

Bế mạc Hội nghị, ông Lê Trung Viên - Phó cục trưởng đã tóm tắt toàn bộ các nội dung trong Hội nghị và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của Ban tổ chức cũng như các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng thời, nhấn mạnh để đảm bảo các cuộc điều tra Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đạt được kết quả cao, trong thời gian tới đề nghị các Chi cục Thống kê cấp huyện làm tốt những công việc sau:

(1) Công tác tuyển chọn điều tra viên: Cần chú ý lựa chọn những người có kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

(2) Triển khai thực hiện cuộc điều tra: Theo đúng phương án điều tra, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập, quản lý và sử dụng kinh phí điều tra đúng chế độ, hiệu quả. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở điều tra viên về tiến độ thu thập thông tin.

(3) Bám sát địa bàn để nắm bắt đầy đủ các đơn vị điều tra, tránh bỏ sót đơn vị điều tra


Các bài mới nhất
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua và danh hiệu thi đua năm 2020
Huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Hội thao Khối các cơ quan Tổng hợp năm 2018
Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE