chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2850/QĐ-UBND NGÀY 15/11/2012 CỦA UBND TỈNH “THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA”
Tin tức - Sự kiện | Chiến lược phát triển thống kê

Ngày 15/11/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2850/QĐ-UBND “Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa”, nội dung Quyết định như sau:                                                 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Châu Văn Luận - Cục trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

4. Ông Lê Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;

6. Ông Phạm Duy Lộc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

7. Bà Lê Thu Hải - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh - Thành viên;

8. Ông Đỗ Văn Cống - Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE