chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TẠI HUYỆN KHÁNH SƠN
Tổng điều tra thống kê | Dân số nhà ở

Sáng ngày 01/4/2019, tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, BCĐ TĐT dân số và nhà ở huyện Khánh Sơn đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự Lễ ra quân có Ông Phan Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ TĐT huyện; Ông Lâm Kim Chi, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, Phó trưởng BCĐ huyện và các thành viên Ban chỉ đạo huyện; BCĐ TĐT thị trấn Tô Hạp; giám sát viên cấp tỉnh; các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên và Đài truyền thanh và truyền hình huyện.

            Phát biểu chỉ đạo Lễ ra quân, Ông Phan Văn Sửu Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ TĐT huyện nhấn mạnh, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong thực hiện các chiến lược phát triển KT-XH của đất nước và huyện. Đồng chí ghi nhận và biểu dương sự chủ động trong công tác chuẩn bị thực hiện tổng điều tra và yêu cầu BCĐ huyện, các xã tập trung cao công việc này, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan.

Việc tổ chức thành công Lễ ra quân Tổng điều tra năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ dân cư hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó các hộ dân cư tích cực phối hợp với các ĐTV trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin. Với quyết tâm cao nhất từ BCĐ tỉnh và BCĐ huyện, cuộc Tổng điều tra lần này trên địa bàn huyện, tất cả các địa bàn điều tra đều sử dụng thiết bị cầm tay thông minh (CAPI), đây là cố gắng và nỗ lực rất lớn trong điều kiện khó khăn của một huyện miền núi.   

            Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp, Trưởng BCĐ TĐT thị trấn phát biểu thể hiện rõ quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

            Trong cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019, Huyện Khánh Sơn thực hiện 6.633 hộ được chia thành 63 địa bàn điều tra (không bao gồm các địa bàn đặc thù). Để thực hiện khối lượng công việc này, huyện đã huy động lực lượng ĐTV lớn với số lượng 33 ĐTV, trong đó có 16 điều tra viên là người dân tộc thiểu số, đặc biệt 2 xã có 100% ĐTV là người dân tộc thiểu số là xã Ba Cụm Bắc với 5 ĐTV và xã Ba Cụm Nam với 2 ĐTV.  Việc thu thập được thông tin phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở sẽ giúp cho Đảng, Nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nói chung và của huyện Khánh Sơn nói riêng.

            Cũng tại Lễ ra quân, đại diện ĐTV đã phát biểu thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án quy định và tuân thủ nghiêm túc quy trình phỏng vấn cũng như nhiệm vụ của Điều tra viên.

            Kết thúc buổi Lễ, ông Phan Văn Sửu,Trưởng BCĐ TĐT huyện tuyên bố phát động Lễ ra quân, đồng thời chúc cho công tác thu thập thông tin Tổng điều tra tại địa bàn huyện Khánh Sơn nói riêng và toàn tỉnh nói chung thành công tốt đẹp.

            Sau Lễ ra quân, BCĐ TĐT chia thành các đoàn cùng với các ĐTV xuống hộ tiến hành điều tra thu thập thông tin cho cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 và rút kinh nghiệm vào cuối ngày.


Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu từ về tuyển dụng công chức năm 2019

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE