chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản quy phạm pháp luật | Luật

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

 

15/4/1992

Hiến pháp 1992

32/2001/QH10

25/12/2001

Luật tổ chức chính phủ

18/2003/QH11

26/11/2003

Luật hợp tác xã

11/2003/QH11

26/112003

Luật tổ chức HĐND và UBND

04/2003/QH11

17/6/2003

Luật Thống kê

15/2003/QH11

26/11/2003

Luật thi đua khen thưởng

03/2003/QH11

17/6/2003

Luật kế toán

30/2004/QH11

3/12/2004

Luật xuất bản

31/2004/QH11

3/12/2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của

HĐND và UBND

60/2005/QH11

29/11/2005

Luật doanh nghiệp

53/2005/QH11

29/11/2005

Luật thanh niên

48/2005/QH11

29/11/2005

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

55/2005/QH11

29/11/2005

Luật phòng chống tham nhũng

67/2006/QH11

29/6/2006

Luật công nghệ thông tin

22/2008/QH12

13/11/2008

Luật cán bộ công chức

35/2009/QH12

18/6/2009

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

56/2010/QH12

15/11/2010

Luật thanh tra

01/2011/QH13

11/11/2011

Luật lưu trữ

02/2011/QH13

11/11/2011

Luật khiếu nại

03/2011/QH13

11/11/2011

Luật tố cáo

15/2012/QH13

20/6/2012

Luật xử lý vi phạm hành chính

12/2012/QH13

20/6/2012

Luật công đoàn

10/2012/QH13

18/6/2012

Luật lao động

14/2012/QH13

20/6/2012

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

18/2012/QH13

21/6/2012

Luật biển Việt Nam

16/2012/QH13 

21/6/2012

Luật quảng cáo

09/2012/Qh13

18/6/2012

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

08/2012/QH13

18/6/2012

Luật giáo dục đại học

11/2012/Q13

20/6/2012

Luật giá

13/2012/QH13

20/6/2012

Luật giám định tư pháp

17/2012/QH13

21/6/2012

Luật tài nguyên nướcCác bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE